NOORTELE

Meie tegevuse eesmärk on toetada teismeliste loovmõtlemist ning nende endi positsioneerimist siia maailma.  See määratlus võib kõlada piiravalt ning võib tekkida küsimus, kas inimene polegi siis võimeline välja mõtlema midagi absoluutselt uut, midagi, millel poleks ühtegi seost senituntuga. Loov mõtlemine on ootamatute seoste leidmine ideede vahel.

Proovime?

Pane korraks silmad kinni ja kujuta ette objekti, mis on sellisest materjalist, mida me pole kunagi näinud, sellise kujuga, mida sa pole kunagi näinud ja teeb midagi sellist, mida sa pole kunagi näinud tehtamas. Kas õnnestus? Aitas sind positsioneerimine?

Positsioneerimine on kellegi või millegi teatud omaduste rõhutamine. Tuntud kõnekäänu kohaselt leiab optimist veeklaasi vaadates, et see on pooleldi täis, kuid pessimist hoopis, et see on pooleldi tühi. Kumb olid sina nooruki eas? Kumb oled praegu? Rõhutades eri vaatepunkte samale olukorrale, tegeleme tegelikult noorukite positsioneerimisega läbi loova mõtlemise.

  • ­ Nõustame noori, kuidas toime tulla oma vanematega
  • ­ Pakume baasilisi teadmisi suhtlemisel põhinevast toimetulekust
  • ­ Jagame praktilisi nippe, kuidas iseseisvalt majanduslikult toime tulla (isikliku eelarve koostamine, investeerimine jms tegevused)
  • ­ Pakume neile tugiisikuteenust
  • ­ Viime läbi erinevaid töötubasid