Noorukite vanematele

Meie mittetulundusühingu eesmärk on toetada lapsevanemaid raskesti kasvatatavate noorte kasvatamisel, arendamisel ja hooldamisel. Sealhulgas ka erinevate kriiside läbi elamisel nagu vanemate lahutus, teismeea käitumishäired jne korral aga ka püsivate erivajadustega toimetulekul. 

Toetame ja nõustame vanemaid lahkumineku korral, et säästa selles protsessis lapsevanemaid ja lapsi. Teeme lapsevanema või lapse soovil ning vajadusel koostööd nii õiguskaitseorganite, kohalike omavalitsuste kui ka perekonna teiste liikmetega. Informeerime vanemaid lapse arengulistest (füüsilistest, kognitiivsetest ning sotsiaalsetest) vajadustest.

Toetame lapsevanemaid toimetulekuoskuste omandamisel, sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel. 

Toetame lapsevanemaid, kes vajavad nõustamist ja toetust, et toime tulla noorukite probleemse käitumisega tagamaks nende õiguskuulekus ja koolikohustuse täitmine. 

Hindame olemasolevaid ressursse- nii materiaalseid kui vaimseid, sest kriisis ei mõelda väga tihti laste heaolule, tugiisiku kaasabil aga õnnestub näha ka teisi osapooli ja eelkõige laste vajadusi, mis omakorda mõjutab laste heaolu, toimetulekut ja edasisi valikuid elus.

  •  ­Pakume tugiisikuteenust lapsevanemale
  •  Teeme perekeskset aitamis­ ja nõustamistööd sotsiaalsete probleemide korral
  • ­ Tegeleme koos süsteemse ennetustööga ehk noorte kõrgema enesehinnangu ja positiivse maailmavaate  arendamisega, mis aitab Teil noorte eluraskustega paremini toime tulla
  •  Kummutame koos stereotüüpsed arusaamad lapsevanemast kui kurjast isikust, kes noori ei mõista, kellega ei ole noorel mõtet läbirääkimisi pidada ja kes on noore jaoks liiga nõrk ning rumal, et tulla toime noore mistahes emotsionaalsest tasakaalutusest tulenevatele probleemidega