Noored

Meie ühingu tegevuste käigus teeme noorte seas erinevaid kampaaniaid, programme ja projekte. Noorte võimaluste suurendamiseks teeme koostööd nii laiema üldsuse kui valdkonna siseselt seotud erialaspetsialistidega (sotsiaal- ja haridusala töötajad, juristid, advokaadid, kohtutäiturid, kohtunikud jt.). Noorte tugiisik aitab noorel leida võimalusi jõudmaks täiskasvanutega ühistele otsustele nii hetkeolukorras kui ka tulevikus.

Noorte tugiisik räägib noortega nende toimetulekust ja majandamisoskusest ning viib läbi selle teemalisi töötubasid. Sellega saame vähendada noorte vaesusriski ning soodustada edukat hakkama saamist iseseisvas elus.

Rõhutades eri vaatepunkte samale finantsilisele olukorrale, tegeleme tegelikult noorukite positsioneerimisega läbi loova mõtlemise. Läbi rollimängude ja arutelude õpib noor, kuidas ta ise suudaks ennast kaitsta vaesusesse sattumise eest ja millised on abi saamise võimalused.

Noortele suunatud tegevuste eesmärgid on seotud noorte õiguste ja kohustustega ning täiskasvanute ootustega noortele. Kuna sageli tuleb tegeleda ka raha väärkohtlemise tagajärgedega, siis kuulub meie ühingu missiooni hulka ka nõustamine. Oluline osa meie tööst on noore toetamisel, eelarve koostamisel ning praktiliste nippide jagamisel. Teadvustame noortele, et täiskasvanu on omandanud majandamisoskused aja jooksul.

Lapsevanemate ja noorte, kooli personali ja noorte omavahelisel suhtlemisel aga on jäänud noortele finantshariduse andmine tahaplaanile, sest täiskasvanu jaoks on paljud asjad igapäevased ja ta on harjunud maksma näiteks makse või toidukorvi sisu eest, samuti on enamus täiskasvanud harjunud käima tööl ning sealt saama oma igakuise tulu. Kuna noorel on iseseisvas elus samasugused õigused ja kohustused nagu täiskasvanul – olla kaitstud, tugev ja vaba ning palgapäeva kogemisel on ka noorel vaja teada, kuidas kaitsta ennast ja oma peret raha väärkohtlemise eest.

  • ­ Nõustame noori, kuidas toime tulla muutuva maailmaga (sh ka oma vanematega)
  • ­ Pakume baasteadmisi suhtlemisel põhinevast toimetulekust
  • ­ Jagame noortele praktilisi nippe, kuidas iseseisvalt majanduslikult toime tulla (isikliku eelarvekoostamine, investeerimine jms tegevused)
  • ­ Pakume noortele tugiisikuteenust
  • ­ Viime läbi erinevaid töötubasid
  •  Aitame noortel korraldada nendele mõeldud üritusi

Lastepesa tegevuse eesmärk on toetada noori oma turvalise ja loova kasvukeskkonna arendamisel. Lastepesa kaudu on võimalik noorel inimesel või tema lähedasel leida noorele tugiisik.

Lisa kommentaar

Nimi *
E-post *
Veebileht