Noorukite vanematele

Toetame ja nõustame vanemaid lahkumineku korral, et säästa selles protsessis lapsevanemaid ja lapsi. Teeme lapsevanema või lapse soovil ning vajadusel koostööd perekonna teiste liikmetega, õiguskaitseorganitega, kohalike omavalitsustega.

Informeerime vanemaid lapse arengulistest (füüsilistest, kognitiivsetest ning sotsiaalsetest) vajadustest. Toetame lapsevanemaid toimetulekuoskuste omandamisel, sotsiaalsete probleemide teadvustamisel ja lahendamisel. 

Toetame lapsevanemaid, kes vajavad nõustamist ja toetust, et toime tulla lapse erivajadusega või probleemse käitumisega (tagamaks nende õiguskuulekus ja koolikohustuse täitmine). 

Hindame olemasolevaid ressursse – nii materiaalseid kui vaimseid. Kriisis ei mõelda väga tihti laste heaolule. Tugiisiku kaasabil aga õnnestub näha ka teisi osapooli ja eelkõige laste vajadusi, mis omakorda mõjutab laste heaolu, toimetulekut ja edasisi valikuid elus.

  •  ­Pakume tugiisikuteenust lapsevanemale
  •  Teeme perekeskset aitamis­- ja nõustamistööd sotsiaalsete probleemide korral
  • ­ Tegeleme koos süsteemse ennetustööga, mis tõstab noorte enesehinnangut ja arendab positiivset maailmavaatet
  • Aitame lapsevanematel eluraskustega paremini toime tulla

Meie mittetulundusühingu eesmärk on toetada lapsevanemaid laste kasvatamisel, arendamisel ja hooldamisel. Sealhulgas erinevate kriiside läbi elamisel (vanemate lahutus, toimetulek pereliikme püsiva erivajadusega, teismeea käitumishäired jne).