ORGANISATSIOONIST

Meie mittetulundusühingu moto on pingutada enam, et tugevdada võrgustikku, mis on seotud algatustega laste õiguste kaitsel.

Meie mittetulundusühingu eesmärk on laste ja peredega seotud riskide ennetamine, varane sekkumine ja abivajavate laste võimalikult kiire ning efektiivne abistamine.