PROJEKTID

Viimased suuremad koostööprojektid

 

Elu seinad ­ kunstiline eneseväljendus projekt. Lõpp 30.08.2016

Näitus üleval Tartu Ruuni Pizza kohvikus. Kaasrahastaja Tartu Linnavalistus.

Koostööpartnerid SA Tartu Perekodu Käopesa ja MTÜ Vahtramägi

Projekti sisuline kokkuvõte: asenduskodu laste emotsionaalne eneseväljendamine läbi kunstilise tegevuse.

Noorukite toimetuleku soodustamise projekt 11.11.2015 ­ 05.01.2016.

Tegevuspaik Tartu. Koostööpartner MTÜ Vahtramägi

Projekti sisuline kokkuvõte: asenduskodus toimetulekuõppe arendamine. Noortel puudub asenduskodust lahkudes materiaalne tugi ja nad peavad ise oma teadmistega hakkama saama. Asenduskodust elluastujad noored peavad olema teadlikumad, konkurentsivõimelisemad ja suutlikud ise majandama. Hetkel asenduskodude asutuste põhine süsteem raskendab noore võimalust õppida iseseisvalt toitu valmistama ja kuu lõikes majandama. Noored peavad olema suutelised kalkuleerima positiivseid ja negatiivseid otsuseid igapäevaelus ning finantsmaailmas.

Koostegemise projekt noortelt noortele 11.05.2014 ­ 05.01.2015

Koostööpartner Laheda Vallavalitsus

Projekti sisuline kokkuvõte: koostegemise eesmärk on lapse maailmapildi avardamine ja toetamine läbi noortekeskuse vormiliste tegeluse. Erinevate tegevuste läbi tegemine võimaldab noortel töötada meeskonnana ja õppida teistega paremini arvestama. Seiklus on noortele motiveeriv ajend aktiivseks osalemiseks ning õigesti läbiviiduna soodustab noorte avatust uutele mõtetele ja algatustele.